PAVATEX PAVAFLEX

Univerzálny pružná drevovláknitá rohož s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Použitie ako výplňová izolácia do roštu v obvodových stenách a strechách. Výplňová izolácia do priečok.

Objemová hmotnosť [kg/m³]: 50
Tepelná vodivosť deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Hrúbky dosiek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Formát dosiek [cm]: 57,5×122

POUŽITIE:

  • Univerzálny pružná drevovláknitá rohož
  • Výplňová izolácia do roštu v obvodových stenách a strechách
  • Výplňová izolácia do priečok

 

Náš web pre ekologické izolácie: www.izoleko.sk

Náš web pre realizáciu drevostavieb: www.periso.sk

Podrobnosti sú k dispozícií na stiahnutie:

TECHNICKÝ LIST PAVAFLEX SK 03-2018