PAVATEX SWISSISOLANT

Doska je univerzálnym materiálom predtým nazývaným aj hobra. Využíva sa hlavne ako kročajová izolácia do suchých podláh. Vzhľadom na malé hrúbky sa ľahko kladú až tri vrstvy krížom cez seba. Tým môžme dosiahnuť pomerne presné vrstvy kročajovej izolácie podľa požadovanej hrúbky podlahového súvrstvia. Hobra má výborné tepelne izolačné vlastnosti, zaisťuje taktiež zvukovou izoláciu.

Objemová hmotnosť [kg / m³]: 225
Tepelná vodivosť deklarovaná λD [W / (mK)]: 0,046
Hrúbky dosiek [mm]: 8, 10, 12, 16, 19
Formát dosiek [cm]: 250×120

POUŽITIE:

  • Pre bežne a viac zaťažené podlahy
  • Kročajová izolácia do suchých podláh
  • Ako podložka pod nášlapnú vrstvu
  • Účinná ochrana pred hlukom

Náš web pre ekologické izolácie: www.izoleko.sk

Náš web pre realizáciu drevostavieb: www.periso.sk

Podrobnosti o produkte sú k dispozícií na stiahnutie:

TECHNICKÝ LIST SWISSISOLANT SK 03-2018